Thứ Ba , Tháng Sáu 11 2024

Tag Archives: Mục tiêu kế hoạch cuộc đời

Mục tiêu kế hoạch cuộc đời

Dinh-Thao

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI Trước khi viết ra mục tiêu của mình, tôi hiểu rằng mình chỉ có thể đạt được mục tiêu đã viết ra khi và chỉ khi: 1. TÔI phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, về bất cứ điều gì xảy ra với ...

Xem thêm