Thứ Sáu , Tháng Bảy 12 2024

Tag Archives: Cuộc đời là một hàm f(x)

Cuộc đời là một hàm f(x)

thao

Cuộc đời là một hàm f(x) Tạo hóa cho chúng ta thời gian như nhau. Chúng ta chỉ hơn nhau ở chỗ biết cân bằng trong cuộc sống. Cuộc đời là một hàm f(x): Sức khỏe (Tinh thần + Thể chất) + Gia đình + Sự nghiệp + Mối quan ...

Xem thêm